Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tải từ điển anh việt miễn phí


  Các bạn đang xem bản Tải từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
 Lắp đặt đồng hồ được kiểm định:
            Thiết bị YC-1891 (II) có quy cách treo 8 đồng hồ trở lên. Phương thức lắp đặt đồng hồ được kiểm định đều sử dụng hộp đấu dây thuận tiện, nhanh chóng. Dây dòng điện từ bên cao của đầu nối tắt dòng điện bên trái giá treo đồng hồ (màu đỏ) nối đến cột nối đồng hồ 
 Các bạn đang xem bản Tải từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
có tính đàn hồi thứ nhất của hộp nối dây nhanh của vị trí đồng hồ thứ nhất, thông qua cuộn dây dòng điện của đồng hồ được kiểm định, từ thanh nối đồng hồ có tính đàn hồi thứ hai lại nối đến hộp nối dây nhanh chóng của vị trí đồng hồ thứ nhất, để nối liên tiếp các đồng hồ được kiểm định đến hộp nối dây nhanh chóng phía bên phải nhất của giá treo đồng hồ. Sau đó, nối song song 
  Các bạn đang xem bản Tải từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
đầu thấp (màu đen) của đầu nối tắt dòng điện, trở về bộ tăng dòng điện đầu ra dòng điện của thiết bị (khi sắp xếp treo đồng hồ thành một dãy); hoặc trở về đầu cao (màu đỏ) của đầu nối tắt dòng điện bên phải dãy vị trí treo đồng hồ thứ hai, sau đó nối liên tiếp các đồng hồ được kiểm định ở dãy thứ hai, nối song song đầu thấp đầu nối tắt dòng điện dãy thứ hai, trở về bộ tăng dòng diện đầu ra dòng điện của thiết bị (Khi lắp hai dãy treo đồng hồ).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét