Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Tra từ điển anh việt nhanh nhất

Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
Việc mua bán được quy định tại phần trước của hợp đồng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:
Giấy phép:
Bên bán có trách nhiệm xin các giấy phép hoặc chứng nhận cần thiết để xuất khẩu hàng hóa và chịu chi phí đó từ nước chở hàng và/hoặc nhập khẩu, bán hàng, sử dụng hoặc nhượng bán hàng hóa, bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn an toàn, tại bất kỳ nước nào mà hàng hóa đó được nhập khẩu, bán, sử dụng hoặc nhượng bán.Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn
Chở hàng:
Thời gian giao hàng là yếu tố quan trọng của hợp đồng này. Trong trường hợp Bên bán giao hàng chậm trễ vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ các lý do quy định trong Điều khoản bất khả kháng, “Bên A” có thể: (a) hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng này, và/hoặc (b) yêu cầu “Bên B” bồi thường cho “Bên A” bất thiệt hại phát sinh nào do cho “Bên A” và bất kỳ chi phí vận chuyển hoặc bảo hiểm nào khác cần thiết cho hàng hóa để đến đích như thể hàng hóa được chở theo tiến độ quy định.
Đóng gói:
“Bên B” phải đóng gói hàng hóa trong thùng gỗ hoặc thùng các tông, phù hợp để vận chuyển hàng hóa đường dài bằng đường biển/đường hàng không/đường bưu điện và phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi, bảo vệ chống lại ẩm ước và va đập. “Bên B” phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về hàng hóa và chi phí phát sinh do việc đóng gói không phù hợp và/hoặc các biện pháp bảo vệ không phù hợp do “Bên B” thực hiện liên quan đến việc đóng gói.
Giá cả/Phương thức thanh toán:
“Bên B” cam kết rằng giá cả được bán cho “Bên A” theo hợp đồng này là giá cả phù hợp bằng hoặc thấp hơn giá cả mà “Bên B” có ý định chi trả cho bất kỳ khách hàng nào đối với hàng hóa giống hoặc hàng hóa tương tự và/hoặc các dịch vụ với số lượng tương tự.
Phương thức thanh toán của “Bên A” như sau:Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn
Thanh toán lần 1: ($90.545,50) (16/09/2011)
Thanh toán lần 2: ($90.545,50) (Ngày chở hàng)
Thanh toán lần cuối: ($120.727) (Ngày hàng đến Hải Phòng)
Đồng tiền thanh toán: Đô la Mỹ
Phụ phí:
Trong trường hợp phát sinh bất kỳ phí bảo hiểm, cước phí hoặc chi phí khác tại thời điểm chở hàng theo hợp đồng này do các thay đổi ngoài dự tính sau khi thực hiện hợp đồng, “Bên B” sẽ phải chịu các khoản chênh lệch và/hoặc các phụ phí đó.Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn
Bảo hiểm:
Trong thợp đồng hợp đồng thực hiện theo giá CIF hoặc CIP, “Bên B” sẽ phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm đó là bảo hiểm một trăm mười phần trăm (110%) số tiền hóa đơn, và do công ty bảo hiểm gốc hàng đầu phát hành, bảo hiểm đối với mọi rủi ro phát sinh.Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn
Bên B phải chịu chi phí đối với bất kỳ khoản bảo hiểm nào không được quy định trong hợp đồng này do “Bên B” thực hiện theo yêu cầu của “Bên A”.Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển anh việt nhanh nhất của tudienanhviet.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét