Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Tra từ điển việt anh

 Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn

APOSTILLE
(Công ước La Hay ngày 5 tháng 10 năm 1961)

BAILIWICH,  JERSEY

1.        Quốc gia: Jersey, Channel Islands
  Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
Văn bản công bố này
2.        đã được ký bởi  R AMY
3.        hành động theo thẩm quyền của Công chỨNG viên
4.        mang con dấu/đóng dấu của CÔNG CHỨNG VIÊN TRÊN ĐÂY
Đã chứng thực
 Các bạn đang xem bản dịch Tra từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
5.        tại St. Helier                6. Ngày 28 tháng 9 năm 2011
7.        bởi Thủ hiến Vùng Jersey
8.        số JYG 65845
9.        Đóng dấu                               10. Chữ ký
(Đã đóng dấu)
(Đã ký)
Thủ hiến Vùng Jersey
Nếu tài liệu này được sử dụng tại một quốc gia không tham gia Công ước Hague ngày 05 tháng 10 năm 1961 thì phải gửi tài liệu này tới lãnh sự quán đại diện cho quốc gia đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét