Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt có phát âm

 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn

Quy cách và chất lượng đào tạo
Bên bán cam kết cung cấp các dịch vụ đào tạo cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thay mặt Bên mua theo các tiêu chuẩn đào tạo của IBM.
Giảng viên khóa học và chứng chỉ do IBM cấp.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn
 Bên bán sẽ cung cấp các khóa học cho giáo viên trợ giảng Việt Nam tại IBM Việt Nam hoặc tại Việt Nam (trong trường hợp Bên mua yêu cầu).
Bên bán cung cấp các thiết bị đào tạo như: Phòng thí nghiệm/Phòng thí nghiệm điện tử; máy tính và phòng học cho sinh viên theo tiêu chuẩn của IBM.
Bên bán đảm bảo phát tất cả tài liệu cho khóa học do IBM cung cấp cho Bên mua.
Khóa học không bao gồm phí ăn trưa, ăn uống hoặc đi lại nhưng có phần ăn nhẹ vào giờ giải lao cho sinh viên.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn
  Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn
Sau khi hoàn thành tất cả khóa học trên, Bên bán sẽ cấp chứng chỉ của IBM cho sinh viên.
Khóa học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu khóa học, Bên mua phải xác nhận ngày và giờ học bằng văn bản.

3. Địa điểm, thời gian dự kiến và phương pháp đào tạo
- Địa điểm đào tạo
Khóa đào tạo ở Việt Nam được giảng dạy tại Trung tâm đào tao do IBM ủy quyền có địa chỉ tại Số 398 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội hoặc tại địa điểm do IBM chỉ định.
Ngoài ra, Bên mua có thể đề xuất địa điểm đào tạo khác (trong Hà Nội) và Bên mua sẽ thanh toán chi phí di chuyển thiết bị đào tạo.
IBM chỉ định địa điểm cho khóa đào tạo ở nước ngoài
- Thời gian dự kiến đào tạo bắt đầu vào ngày ký hợp đồng này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011. Thời gian này được sắp xếp cho mục đích lên kế hoạch của cả hai bên.
- Hai bên xác nhận kế hoạch đào tạo chính thức bao gồm: Ngày, thời gian, địa điểm học.
- 3 đến 5 ngày sau khi hoàn thành khóa học, hai bên sẽ ký vào báo cáo kiểm tra cuối cùng.

4. Trách nhiệm của mỗi bên
Trách nhiệm của Bên mua
- Bên mua phải lập dánh sách số lượng sinh viên theo mục 1 của Điều này. Trong trường hợp số lượng sinh viên nhiều hơn số lượng nêu ở Điều này, Bên mua sẽ chịu thêm chi phí theo yêu cầu của IBM thông qua Bên bán.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn
- Bên mua phải xác nhận kế hoạch bằng văn bản ít nhất 30 ngày trước thời gian dự kiến.
- Bên mua phải tuân theo quy trình thành toán của hợp đồng này.

Trách nhiệm của Bên bán
- Bên bán phải tổ chức khóa đạo tào của IBM theo Điều 5
- Bên bán và Bên mua phải hoàn thành khóa đào tạo và ký vào báo cáo kiểm tra cuối cùng.

Điều 6: Dịch vụ bảo hành và bảo trì:
Bên bán có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ bảo hành và bảo trì sau:
- AIX + GPFS – Thay mới 1 năm
- TSM + GPFS + TPC + Netcool + Omnibus + Tivoli monitoring – Hỗ trợ 24 giờ trên 7 ngày (320 giờ 1 năm)
- AIX – Hỗ trợ 24 giờ trên 7 ngày
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt có phát âm của tudienanhviet.com.vn

Dịch vụ bảo hành và bảo trì có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày ký phê duyệt cuối cùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét