Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt online miễn phí


  Các bạn đang xem bản dịch từ điển anh việt online miễn phí của tudienanhviet.com.vn

Điều khiển thiết bị
            Thao tác của thiết bị YC-1891 (II) có hai phương thức điều khiển. Một là phương thức điều khiển quy trình, một là phương thức điều khiển vi tính. Các bạn đang xem bản dịch từ điển anh việt online miễn phí của tudienanhviet.com.vn
            Phương thức điều khiển quy trình còn gọi là phương thức kiểm định đồng hồ đo bằng tay. Trong phương thức điều khiển quy trình, người vận hành sẽ thông qua bàn phím điều khiển quy trình chuyên dụng để đưa ra chỉ lệnh đối với máy tính điều khiển chính của thiết bị,
  Các bạn đang xem bản dịch từ điển anh việt online miễn phí của tudienanhviet.com.vn
 làm cho nguồn tín hiệu sản sinh các biên độ khác nhau, các pha khác nhau, các tín hiệu dòng điện, điện áp sin khác nhau cần thiết cho việc kiểm định. Quy cách của bàn phím điều khiển quy trình chuyên dụng này là YC-18910. Nó là 1 bàn phím nhỏ có 16 phím. Trong cùng một quy cách, có thể căn cứ vào máy đo sai số và phần mềm lắp kèm của thiết bị không giống nhau để định nghĩa phím thao tác của nó, đặc biệt là định nghĩa phím tổ hợp không hoàn toàn giống nhau. Điểm khác nhau chính là tăng chỉ lệnh phím tổ hợp trong một số thao tác hai phím, tấm mặt của bàn phím điều khiển quy trình sẽ đưa ra các chỉ thị khác nhau. Định nghĩa các phím của bàn phím điều khiển quy trình xem chi tiết tại chương I “Thuyết minh về bàn phím điều khiển quy trình”. Các bạn đang xem bản dịch từ điển anh việt online miễn phí của tudienanhviet.com.vn
Phương thức điều khiển vi tính còn được gọi là phương thức kiểm định đồng hồ đo tự động. Trong phương thức điều khiển vi tính, người thao tác sẽ cài đặt các tham số cần thiết trên máy vi tính, chỉ cần dùng chuột kích đơn vào phím “Bắt đầu”, thì “Hệ thống kiểm định đồng hồ điện năng” sẽ liên tục đưa ra các chỉ lệnh đối với thiết bị theo phương án kiểm định mà bạn đã cài đặt cho đến khi hoàn thành toàn bộ phương án kiểm định đã định. Theo phương thức điều khiển vi tính, bạn có thể đồng thời kiểm định các đồng hồ có hằng số khác nhau. Đây là một quá trình thông tin hai chiều, vi tính không chỉ đưa ra chỉ lệnh mà đồng thời còn tiến hành đọc kết quả đo lường từ máy đo sai số của thiết bị và lưu trữ kết quả đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét