Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt trực tuyến

Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt trực tuyến của tudienanhviet.com.vn
ỦY QUYỀN
“SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.” có trụ đặt tại “via Piave 6”, Rosignano Solvay, đại diện Pháp lý là ALESSANDRO MALVALDI, sinh tại Pisa vào ngày 18/09/1949, thường trú để thực hiện nhiệm vụ hiện tại tại Trụ sở Solvay nhằm SẢN XUẤT, TIẾP THỊ VÀ BẢO QUẢN CANXI CLORUA tại Nhà máy Công nghiệp Hóa Chất Rosignano Solvay, có mục đích tiếp thị giống như chất phụ gia thực phẩm.Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt trực tuyến của tudienanhviet.com.vn
Giấy ủy quyền trên đây được cấp trên cơ sở những điều kiện và hướng dẫn sau đây và chỉ cấp cho các cơ sở theo bản kế hoạch đính kèm.
Người sở hữu giấy ủy quyền này phải cung cấp những thay đổi về họ tên cá nhân cũng như tên công ty, Trụ sở hoặc tên chi nhánh công ty kịp thời để cập nhật giấy ủy quyền.
Nếu có bất kỳ thay đổi nào về địa điểm kinh doanh đã được ủy quyền hay thực phẩm đã sản xuất và bảo quản thì cần phải có giấy ủy quyền mới; Nếu các cơ sở hay nhà máy công nghiệp được sửa đổi thì cần phải có giấy phép.
 Rosignano Marittimo, ngày 25/10/2002
Tài liệu này chỉ là bản dịch của tài liệu pháp lý gốc “Autorizzazione Igienico Sanitaria No. 111 del 25 ottobre 2002 issued by Commune di Rosignano Marittimo, Provincia di Livorno, Settore Gestione e controllo, Servizio Attivita Economiche e Sportello unico”
Thông tin trên đây chỉ được cấp cho khách hàng của chúng tôi (và chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác), khách hang sẽ được phản ánh kiến thức cũng như kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm đã được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện chung về bán hàng của chúng tôi. Chúng tôi không nhận bất kỳ nghĩa vụ nào về những ảnh hưởng của bất kỳ hóa hợp hay hỗn hợp nào của sản phẩm do khách hàng hay bên thứ ba thực hiện. Trong qua trình sử dụng sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ theo các yêu cầu pháp định, hành chính và pháp lý có liên quan và các quy trình liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ môi trường.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt trực tuyến của tudienanhviet.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét