Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển toán học việt nam


  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển toán học anh việt của tudienanhviet.com.vn

Lựa chọn giới hạn dòng điện ra và tự động tìm pha
    Trước khi bắt đầu làm việc, bạn còn phải căn cứ vào giá trị dòng điện định danh của đồng hồ được kiểm định để lựa chọn giới hạn dòng điện ra. Công tắc lựa chọn giới hạn dòng điện ra của thiết bị, từ 0,1A đến 100A phân thành 24 vị tri (hoặc từ 0,1A đến 120 phân thành 24 vị trí). Mỗi vị trí đều có một ống phát quang chỉ thị. Khi lựa chọn 1 vị trí, thì ống phát quang của vị trí này sẽ điểm sáng, chỉ thị giới hạn dòng điện được lựa chọn. Đồng thời, cửa sổ hiển thị vị trí dòng điện thực tế sẽ hiển thị giá trị dòng điện giới hạn mà bạn đã lựa chọn. Cửa sổ hiển thị vị trí dòng điện thực tế là vị trí dòng điện ra thực tế của thiết bị, tức là số vị trí đầu sơ cấp bộ cảm ứng dòng điện tiêu chuẩn hoặc là vị trí làm việc thực tế của mạch điện chuyển đổi dòng điện ra (bảng phụ tải rộng) Các bạn đang xem bản dịch Từ điển toán học anh việt của tudienanhviet.com.vn
    Trong phương thức điều khiển quy trình, bạn cần phải căn cứ vào các điểm tải dòng điện theo yêu cầu của phương án kiểm định để xoay công tắc lựa chọn giá trị giới hạn dòng điện và cài đặt một giới hạn dòng điện. Khi thay đổi một điểm phụ tải dòng điện, thì phải lựa chọn lại giới giạn dòng điện. Nếu bạn lựa chọn đầu ra điểm phụ tải thấp mà không thay đổi công tắc lựa chọn giới hạn dòng điện, thì trên bàn phím điều khiển quy trình chỉ tăng số %, (chưa sử dụng phím “Tự động tìm pha”), thì đồng hồ tiêu chuẩn sẽ không được chuyển nhập giới hạn đầy.
Các bạn đang xem bản dịch Từ điển toán học anh việt của tudienanhviet.com.vn
    Bên cạnh cửa sổ hiển thị vị trí dòng điện thực tế có một phím “Tự động tìm pha”. Đây là công tắc nhấn tự động khóa có đèn báo. Chỉ cần bật công tắc cho đèn sáng, thiết bị sẽ khởi động chức năng tự động tìm pha. Khi một vị trí dòng điện được cài đặt lựa chọn việc kiểm định điểm phụ tải thấp, thiết bị sẽ tự động tìm đến pha dòng điện mới tương đồng với giá trị dòng điện ra thực tế, hoặc cài đặt đầu sơ cấp bộ cảm ứng dòng điện tiêu chuẩn tại vị trí cao hơn gần nhất so với giá trị dòng điện ra thực tế (Nếu thiết bị chưa có vị trí tương đồng với giá trị dòng điện ra thực tế), đảm bảo đồng hồ điện năng với công suất tiêu chuẩn luôn được nhập đủ giá trị giới hạn đầy. Lúc này, cửa sổ hiển thị vị trí dòng điện thực tế sẽ hiển thị vị trí dòng điện ra thực tế, nhưng vị trí chỉ thị dòng điện cài đặt công tắc lựa chọn giới hạn dòng điện không đổi. Nếu thả nút nhấn này, đèn chỉ thị sẽ tắt, thiết bị sẽ tự động hồi phục về dải dòng điện chỉ thị mà công tắc lựa chọn giới hạn dòng điện cài đặt. Các bạn đang xem bản dịch Từ điển toán học anh việt của tudienanhviet.com.vn.
    Trên tấm mặt của thiết bị còn có nút “giám sát (phóng to) dòng điện khởi động”. Đây là công tắc bật không khóa, khi khởi động thí nghiệm, do dòng điện khá nhỏ, đồng hồ giám sát đầu ra dòng điện có thể khó quan sát, nếu nhấn giữ nút này, đồng hồ giám sát đầu ra dòng điện sẽ khởi động việc phóng to dòng điện lên tới 10 lần và hiển thị. Các bạn đang xem bản dịch Từ điển toán học anh việt của tudienanhviet.com.vn
    Trên tấm mặt thiết bị, còn có nút x.oay điều chỉnh ra dòng điện, điện 0,010. Trong
£áp và pha. Độ nhỏ điều chỉnh 0,01%In(Un), điều chỉnh pha  trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh 3 nút điều chỉnh này để cài đặt chính xác giá trị đầu ra.
    Trên tấm mặt thiết bị còn có nút xoay chuyển “Pha/tần suất”. Đây là công tắc nhấn không khóa. Khi thả rời vị trí này ra, đồng hồ giám sát pha sẽ hiển thị pha giữa điện áp ra và dòng điện ra. Đồng hồ giám sát pha cũng có thể hiển thị tần suất ra, tức là một bộ hiển thị có thể hiển thị hai tham lượng đầu ra. Nếu bạn muốn quan sát tần suất ra (ví dụ sau khi dịch chuyển tần suất), thì bạn nhấn và giữ công tắc này, đồng hồ giám sát pha sẽ chuyển đổi hiển thị giá trị pha và giá trị tần suất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét