Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Tiếng Anh báo chí

Chúng tôi xin giới thiêu tới các bạn Visitor một số thuật ngữ tiếng Anh báo chí. Những thuật ngữ này đã được www.dichsach.vn sưu tập qua hàng ngàn trang tài liệu mà dichsach.vn đã dịch. 

Air canada: Hãng hàng không Canada
Air-condition, air-conditioned: Điều hòa không khí
Aircraft names: Tên máy bay
Aircraft terms: Các từ dùng với máy bay
Air force: Lực lượng không quân
Air force base: Căn cứ không quân
Air force one: Không quân Hoa Kỳ
Air france: Hãng hàng không Pháp
Air india: Hãng hàng không Ấn Độ
Air jamaica: Hãng hàng không Jamaica

0 nhận xét:

Đăng nhận xét